teamcoaching

We schudden groepen op en helpen hen De Mooiste Versie Van zichzelf te zijn
Neem direct contact met ons op

Teamcoaching

Wat is teamcoaching eigenlijk?

Voor ons is teamcoaching;

het team of de groep als geheel op effectief wijze ontwikkelen, in de richting van een gezamenlijk doel. 

Dat betekent dat we de groep als systeem behandelen: elke stem is van invloed op de werkzaamheid van de groep. Ook de stille stem, ook die in weerstand is, ook die het niet denkt te kunnen…etcetera.

We starten met het kijken in welke fase van groepsontwikkeling een team zich bevindt. We doen dit door een quick scan, en ook samen met de opdrachtgever middels gesprekken. Dat is namelijk van belang om te weten op de ontwikkeling van welke competenties we ons willen gaan richten. Een volwassen groep heeft andere behoeftes om te groeien dan een niet-volwassen groep.

Zo zorgen we er samen voor dat het programma aansluit op dat wat de groep nodig heeft om te groeien. 

Teamcoaching kan al vanaf één dag, maar zal vaak een opeenvolging van activiteiten zijn voor een duurzaam resultaat. Uiteraard alles in onderling overleg met jou als opdrachtgever. 

Tijdens de trainingen van DMVV gebruiken we in het groepsproces sterk ervaringsgerichte oefeningen, geintegreerd met theorie. Met de juiste interventies die op dat moment het meest effectief zijn, ontstaat bewustwording in de groep. Vanuit daar bekijken we met elkaar wat er mag veranderen naar de toekomst en geven we deze veranderingen op een praktische manier vorm. Onze trainingen kennen een hoge mate van energie en ‘aan de bak’ aanpak. Ook weer: toewerken naar gezamenlijke doelen en resultaten. 

Herken je onderstaande uitdagingen?

 • Het team waaraan ik leiding geef is eigenlijk geen team, maar een groep individuen
 • We liggen als MT al niet op één lijn, hoe kunnen we dan van onze medewerkers verwachten dat ze doen wat wij willen?
 • We maken mooie plannen maar in de praktijk gebeurt er niet zoveel mee
 • De missie van onze organisatie inspireert mij of mijn team nauwelijks
 • Wat is überhaupt de missie van onze organisatie?
 • Het ontbreekt aan het nemen van eigenaarschap, er wordt veel naar de ander gewezen
 • Ik ben een goed leider, maar toch doen ‘ze’ niet wat ik wil
 • De werkdruk is veel te hoog
 • De koers is vandaag links en morgen rechts: het zal wel, denk ik inmiddels
 • We lopen achter de feiten aan en zijn veelal bezig met (onze eigen) ad hoc dingen
 • Feedback geven? Dat heeft zo geen zin, al die kritiek
 • Mijn team werkt al een poos goed met elkaar en is toe aan ‘the next level’
 • Onze onderlinge communicatie mag wel wat beter
 • Vertrouwen? Ik vertrouw alleen mezelf

Onze oplossing

Samenwerking, vertrouwen, leiderschap, communicatie, feedback, identiteit en eigenaarschap; het zijn stuk voor stuk thema’s die binnen een goed draaiend bedrijf vanzelfsprekend zouden moeten zijn. En soms kun je best wel zonder één of twee. Eventjes. Ken je van die Jenga-torens? Die blijven echt wel staan als je er een paar houten blokjes uit haalt. Totdat er één teveel uit gaat….en dan dondert het hele systeem om.

Bij DMVV bekijken we hoe een groep (niet) samenwerkt en hoe we dit kunnen verbeteren. Ik doe dat aan de hand van een ervaringsgerichte manier van werken. Immers, fietsen verleer je ook nooit meer. Hierbij versterken oefeningen, filmpjes, muziek en ondersteunende theorie elkaar, waardoor er automatisch allerlei patronen en overtuigingen naar boven komen. Daarna bespreken we in de groep wat er kan en mag veranderen om deze samenwerking ‘de mooiste versie van zichzelf’ te laten zijn. We laten deelnemers praktisch kijken naar hoe zij opgedane inzichten kunnen vertalen naar hun dagelijkse bezigheden. Door deze combinatie van werkvormen gaan we voor een duurzaam resultaat, zoals we dat van tevoren met jou hebben afgesproken (zie ook Resultaat).

Heeft iemand uit jouw team extra aandacht nodig met betrekking tot zijn of haar persoonlijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld een medewerker die vastloopt, of een talent dat je extra wilt ondersteunen en stimuleren? Of heb je misschien zelf behoefte aan persoonlijke ontwikkeling? DMVV verzorgt ook individuele coaching. Enne, uit ervaring weten we: het 1 versterkt het ander. 

Leuk je te ontmoeten!